Waar komen arbeidsmigranten vandaan?

Het toelaten van arbeidsmigranten is een gevoelige discussie in ons land. Je kan er mee eens zijn of oneens. Soms heb je als ondernemer vanwege de krapte op de arbeidsmarkt gewoon geen keus. Waar moet je als ondernemer rekening mee houden als arbeidsmigranten in Nederland gaan huisvesten? In dit artikel staat informatie over arbeidsmigratie in Nederland en vind je tips, zodat de werknemers zich ‘thuis’ gaan voelen in ons land, zoals het kopen van een GPS.

Land van herkomst arbeidsmigranten

Per saldo komen er ieder jaar meer buitenlandse werknemers dan dat ze weggaan. Zo kwamen er in Nederland 82 duizend mensen naar Nederland. In 2016 waren dit er 86.000 meer. De meeste arbeidsmigranten komen uit Oost- en Zuid-Europa.

De meeste migranten komen uit Polen. Op gepaste afstand volgt dan Syrië, Duitsland, India en de voormalige Sovjet-Unie. Tegelijkertijd vertrekken veel migranten weer naar Polen en Duitsland. Per saldo blijven de meeste mensen die uit Syrië komen, gevolgd door Polen.

We moeten de arbeidsmigranten juist huisvesten!

Iedereen heeft natuurlijk een mening of arbeidsmigranten welkom zijn, maar de arbeidsmigranten hebben een groot voordeel voor Nederland: de buitenlandse werknemers zorgen voor een invulling van de vacatures waar Nederlandse werknemers geen behoefte aan hebben.

Recruiters uit het buitenland merken dat het steeds lastiger wordt om arbeidsmigranten naar Nederland te halen. In Polen gaat het bijvoorbeeld goed met de economie. Daar is de werkloosheid laag en gaan de lonen omhoog. Kortom, het wordt voor Polen steeds minder aantrekkelijk om zich in Nederland te vestigen.

Hoe zorg je er voor dat arbeidsmigranten zich ‘thuis’ voelen?

Indien je buitenlandse werknemes in dienst hebt moet je in sommige gevallen huisvesting regelen. In de CAO staat dat je in sommige gevallen geschikte huisvesting moet regelen. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten gelden eisen. Zo moet er worden voldaan aan de hygiëne-eisen.

Verder moeten zijn voldoen aan de Nederlandse normen en waarden. Wanneer degene buiten de EU afkomstig is moet de arbeidsmigrant worden ingeburgerd. Uiteindelijk is het bedoeling dat de Buitenlandse werknemers economisch zelfstandig worden.

Tot slot is het altijd slim om mee te denken met je nieuwe collega’s. Wat hebben zij bijvoorbeeld nog meer nodig? Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een GPS en personeelskleding. Zo help je de wereld (en uiteindelijk jezelf) een handje.